Website van Johan Journée

www.shipmotions.nl                 Bijgewerkt op: 25-09-2014

Ir. J.M.J. Journée
Associate Professor Emeritus
Delft University of Technology


    Dunantlaan 12, 2641 ZK Pijnacker,
    The Netherlands.
    Phone:         +31 (0) 15 369 5014
    Mobile:         +31 (0) 65 390 2290

    E-mail:         JohanJournee@ipact.xx
                            (change .xx into .nl)

     

Website:   www.shipmotions.nl.

Go to Contents of Website             Ga naar Inhoudsopgave

Eerst kort iets over mezelf.
Ik ben in 1941 geboren in Lierderholthuis, een heel klein plaatsje bij Heino in Overijssel. Daar bezocht ik de Sint Nicolaas lagere school en vervolgens heb ik in Zwolle de 3-jarige HBS op het Thomas à Kempis Lyceum doorlopen. In 1958 verhuisde ik naar Rotterdam, om bij "De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij" te gaan werken en om er in mijn vrije tijd aan de Avond-HTS scheepsbouwkunde te gaan studeren.
Op deze voormalige Rotterdamse nieuwbouw- en reparatiewerf heb ik van september 1958 tot juli 1963, naast mijn studie aan de Avond-HTS in Rotterdam, met plezier gewerkt en er heel veel geleerd; de eerste 1½ jaar als ijzerwerkersmaat in de Scheepsbouwloods en daarna als leerling-tekenaar, opgroeiend tot tekenaar-constructeur, op de tekenkamer Scheepsbouw.
Medio 1963 ging ik bij de toenmalige "Technische Hogeschool Delft" - later "Technische Universiteit Delft" genoemd - werken en daarnaast er, na mijn HTS en militaire diensttijd, ook studeren. Ik heb mijn studie daar in 1975 voltooid en ik ben er opgeklommen tot Universitair Hoofd Docent (1992). Mijn onderzoek en onderwijs bij de TUDelft richtte zich vooral op bewegingen en veiligheid van schepen en offshore-constructies in zeegang.
In april 2006 ging ik, na in totaal ruim 47½ jaar in de scheepsbouw en de offshore gewerkt te hebben, met pensioen.

Dan iets over deze website.
In het begin van de 90-er jaren heb ik bij de TUDelft een website gemaakt, waarop ik oefenopgaven en oude tentamenopgaven voor mijn studenten zette. Wat later heb daarop ook mijn collegediktaten, vragenbundels en een deel van mijn wetenschappelijke rapporten gezet. De lange, ingewikkelde en soms veranderende naam van die TUDelft-website bleek voor mij en de studenten niet erg praktisch te zijn. Ik heb daarom toen een kleine privé-website met een simpele naam gemaakt, waarop eenvoudig naar deze TUDelft-website gelinkt kon worden. De naam van mijn privé-website, www.shipmotions.nl, dekte in die tijd geheel de lading.
Toen ik in 2006 volledig met pensioen ging, raakte ik mijn netwerkfaciliteiten en mijn e-mail adres bij de TUDelft kwijt. Ik heb toen een groot deel van de inhoud van mijn website daar naar deze website - waarop ik inmiddels ook al de eerste resultaten van wat privé hobby's gestald had - overgezet.
Een reeds in het begin gereserveerde domeinnaam www.journee.nl had ik jammer genoeg weer ingeleverd en die naam was inmiddels door een neef in beslag genomen. Daarom blijft mijn - nu misschien wel wat vreemd ogende - oude domein-naam www.shipmotions.nl hier gehandhaafd.
Deze website is en wordt aangevuld met allerlei onderwerpen die ik interessant of leuk vind, zie de onderstaande inhoudsopgave.

Contents / Inhoud:

Terug naar boven

Terug naar inhoudsopgave

Website Statistics: